December 25th, 2010

near Mih

Как выиграть регату?

Прочел отличное интервью Виктора Жуковского, преподавателя УКУ. На протяжении всего текста он перечисляет все то, что стоило бы сделать и признает что на деле сделано было очень мало. Не секрет, в УГКЦ многим хотелось и хочется получить статус Патриархии от Рима, в связи с этим вопрос:

Пане Вікторе, чи на часі розмови про патріархальний устрій, коли не­має фундаменту? Якщо не вирішені питання євангелізації, то чи варто говорити про еклезіологію?
Абсолютно не на часі. До патріар­хального устрою треба дозріти, до­рости, виховати богословів-лідерів і, що дуже важливо, довірити їм місію працівників-служителів на страте­гічних напрямках, зі всіма повно­важеннями і відповідальністю. Не можна стрибнути вище, ніж ми сьо­годні можемо. Як можна говорити про патріархальний устрій, якщо, наприклад, дотепер немає патріар­шого видавничого центру, потужно­го механізму видання праць наших богословів, святоотцівської спад­щини, доробку греко-католицьких подвижників, ісповідників, видання часописів, газет тощо. В епоху інфор­маційних технологій мусить бути серйозно й системно запрограмова­ний на довгу перспективу духовно-просвітницький рушій, який про­дукує інформаційно-богословські ідеї і подає їх суспільству, який ба­чить, що це потрібно, що від цього залежить повноцінне життя Церкви.

Ну и дальше по тексту. А православные не сделали и того, что греко-католики, зато толкуться беспрестанно вокруг автокефалии, беззаветно веря видимо капитану Врунгелю: "Как вы яхту назовете, так она и поплывет". Яхта же, пардон, корабль спасения, тем временем все стоит у причала, все не решаясь начать освоение житейского моря.